Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán germanizace střední Moravy

3. 7. 2006

Od počátku okupace v roce 1939 nacisté podrobně rozpracovali a postupně zahájili uskutečňování plánu na vyhubení našeho národa. Zejména s mimořádnou aktivitou přistupovali k jeho realizaci v období po úspěších nacistických přepadů evropských zemí v roce 1939 a 1940. Svědčí o tom mnohé zachované dokumenty, např. korespondence mezi K. H. Frankem a R. Heydrichem ze srpna a září roku 1940. Dále záznam o rozhodnutí A. Hitlera o pamětních spisech, které předložil K. H Frank a další a který byl podkladem pro celkovou koncepci vyhubení národa. Na rozhodnutí A. Hitlera navazují mnohé dokumenty, např. „Zásady pro germanizaci“, vydané zplnomocněncem branné moci u říšského protektora generálem Friedericim. Pro nás je však mimořádně důležitý dokument, který v této spojitosti vydal dr. Bernhard Adolf, nacistický předseda Svazu průmyslníků, dne 2. listopadu 1940. V tomto dokumentu se mimo jiné píše: „ … Navíc by bylo nanejvíš žádoucí zřídit německý koridor napříč Moravou, což by bylo možno podporovat kromě zemědělského osidlování i stavbou průplavu Dunaj – Odra a příslušné dálnice, i účelnými opatřeními branné moci (zřizování vojenských výcvikových prostorů atd.) na vhodných místech. Tento koridor by oddělil Čechy od Slováků a znamenal by úplné obklíčení českého národního území oblastmi osídlenými Němci…“

První kroky ke zřízení takovéhoto koridoru střední Moravou byly učiněny vysídlením českých obcí na Vyškovsku, dále opatřeními na Prostějovském okrese apod.V dokumentu, který se zajímá stavbou kanálu Dunaj – Odra – Labe, vydaném předsedou Svazu průmyslníků dr. B. Adolfem, se psalo, že by měl být také germanizován Přerov a v té souvislosti byla připravovaná akce na vysídlení části obyvatelstva Přerova pro nastěhování tzv. specialistů pro přípravu stavby tohoto vodního díla. Pro osídlení Přerova Němci, měl být podle plánů zabrán zvlášť hodnotný bytový fond. Obyvatelstvo Přerova mělo být oklamáno skvělou reklamou výstavby vodního díla a v té souvislosti i velkého Přerova uprostřed velkoněmeckého evropského prostoru. Proto byl také k tomuto účelu vypracován nacistickým technikem dr. Ing. Leo územní plán, který zahrnoval rozsáhlé území s řadou okolních obcí.