Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojišťovny jsou připraveny řešit povodňové škody

3. 7. 2006

Řadu regionů České republiky postihly v těchto dnech povodně vyvolané táním sněhu a deštěm. Klimatické vlivy jsou stále více příčinou zejména škod na majetku. Česká republika patří k těm zemím, v nichž je běžnou součástí většiny pojistných smluv obyvatel pojištění pro případ povodně. To není v Evropě běžná praxe. V některých zemích je pojistné plnění například značně limitováno hodnotově nebo teritoriálně.

Tuzemské pojišťovny dostály svým závazkům vůči klientům i po rozsáhlých povodních v devadesátých letech i v roce 2002, kdy vyplatily na pojistných plněních občanům a podnikům zhruba 33 mld. Kč k 30.6.2004. Následky stávajících povodní nedosáhnou podle aktuálních předpokladů takového rozsahu, proto pojišťovny očekávají, že je zlikvidují bez větších problémů.

Pojišťovny jsou připraveny dostát svým závazkům a zabezpečit kvalitně a pružně likvidaci pojistných událostí.

Klientům pojišťoven, kteří utrpěli povodňové škody, lze doporučit, aby:

- oznámili neprodleně škodnou událost své pojišťovně,

- prostudovali pojistnou smlouvu a pojistné podmínky,

- provedli soupis poškozeného majetku a pokud je to možné, tak si zajistili fotodokumentaci či znalecký posudek,

- provedli taková opatření, aby se škoda nezvětšovala,

- postupovali podle pokynů pojišťovny.

Podrobné rady pro klienty přikládáme.

Pojišťovny mají zřízeny informační telefonní linky, na nichž lze získat informace a rady, jak postupovat v případě individuální škody způsobené povodní a v terénu jsou již nasazeny stovky jejich likvidátorů i dalších pracovníků.